ŽENA BEZ POSKVRNY

Gabriela Zapolska

Překlad: Ladislav Slíva
Žánr: hořká komedie
Obsazení: 9 mužů, 6 žen

Poslední hra polské autorky známé u nás zejména díky častému uvádění její komedie Morálka paní Dulské. Hra objevená až v autorčině pozůstalosti je ve srovnání s tím ještě sarkastičtějším obrazem amorálnosti měšťáckých vrstev - v duchu poetiky Andrého Antoina, v jehož pařížském divadle Zapolska jednu sezónu působila jako herečka, a to ovlivnila celou její následující dramatickou tvorbu.

V centru hry stojí 4 hlavní postavy: První je bezskrupulózní, otevřeně cynická Fila, matka tří dětí, které svěřila do péče na venkově a sama z čistě požitkářských důvodů a bez jakýchkoli citových vazeb střídá milence. Její sestra Reňa, u níž Fila bydlí, žena odloučená od starého manžela dožívajícího v sanatoriu, snažící se zachovávat dekorum počestnosti, což jí ovšem nebrání pořádat opulentní večírky a přijímat lichotky mladičkého advokátního koncipienta Kaswina a s rozkoší jej týrat svou sexuální nedostupností. Ten ovšem po svém dalším odmítnutí z její strany stejně rychle neváhá zamířit ihned do nevěstince. A pak je zde univerzitní pedagog Halský, místní krasavec a donchuán. Ten uzavře s Filou dohodu, že ji v noci navštíví, ale Reňa jim to překazí a sama se pokusí Halského získat. Ale Fila si to nedá líbit a intrikou zhatí její záměr. V závěru Reně poradí, aby si zase zahrála na počestnou v jiném městě, protože tady jí už pšenka nepokvete.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.