JAKO BŘITVA (NĚMCOVÁ) (2016)

Lenka Lagronová

Žánr: činohra
Obsazení: 6 mužů, 8 žen

Božena Němcová, femme fatale obrozenecké společnosti, matka čtyř dětí, autorka povídek i novel, sběratelka lidové slovesnosti, žena, která překonala svou dobu. Přivlastnili si ji ideologové komunistické propagandy, vznikla o ní řada filmů i literárních děl. Dnes nás vzrušuje hlavně její osobní život. Jedna z nejuváděnějších českých dramatiček Lenka Lagronová se na Boženu Němcovou snaží nahlížet optikou dneška, jako na umělkyni mimořádnou, ale v mnoha ohledech složitou. Není to životopisná hra o mrtvé autorce. Je to příběh o někom, kdo možná žije právě tady a teď. Původní text vznikl přímo pro pražské Národní divadlo, kde měl v režii Štěpána Pácla premiéru 31. března 2016. 


Lenka Lagronová, „největší česká dramatička“, chopila se hry o „největší české spisovatelce“. A třebaže své psaní podložila dokonalou znalostí spisovatelčina života a díla, nejedná se v pravém smyslu o hru životopisnou. Sledujeme sice Němcové osud od příchodu do Prahy až po její smrt (a ještě o fous dál), ale vždy máme tu čest s Němcovou podle Lagronové. S Lagronové Němcovou! Jako Němcovou. Tu ve hře obklopují postavy pojmenované obecně Doktor, Profesor, Nakladatel -  a i když v nich rozeznáme jejich reálné předobrazy (v Básníkovi například nesporně mladého Jana Nerudu), jsou jejich postoje dostatečně ahistorické, aby mohlo vzniknout skutečné drama. Paradoxně se tak o Němcové (o její duši i o jejím těle) dozvídáme více, než kdybychom (bulvárně) traktovali notoricky známé epizody z jejího života. (Milan Šotek)

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.