Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi

19.6.2015
Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi

Katedra teorie a kritiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze pořádá 25. a 26. června 2015 dvoudenní sympozium "Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi". Sympozium s mezinárodní účastí bude reflektovat aktuální tendence v současných textech psaných pro divadlo v různých evropských zemích.


Program bude probíhat v několika sekcích. V rámci první z nich přednesou hosté sympozia příspěvky, mapující soudobé texty psané pro divadlo v jednotlivých evropských jazykových proveniencích z hlediska jejich dramatických či postdramatických rysů. Při následné pódiové diskusi se domácí i zahraniční odborníci pokusí společně pojmenovat obdobné či naopak odlišné tendence současných divadelních textů napříč Evropou a danou problematiku nahlédnou též v kontextu současné teorie postdramatického divadla a jejích proměn.

 

Během druhého dne sympozia proběhne panelová diskuse s divadelními tvůrci, režiséry, dramatiky a dramaturgy, kteří mají s inscenováním současných textů vlastní zkušenosti. Následovat bude kulatý stůl překladatelů současných divadelních textů do češtiny.

 

Sympozium bude součástí doprovodných akcí 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru (18.-28. 6. 2015) a Studentského divadelního festivalu Zlomvaz (17.-25. 6. 2015), které budou z velké části probíhat v prostorách DAMU.

 

Sympozia se zúčastní také legenda světového divadla, otec post-dramatického divadla a zakladatel Institutu pro aplikovanou divadelní vědu v Giessenu, pan prof. Andrzej T. Wirth. Společně s ním přijede i režisér zbrusu nového dokumentu o Wirthovi Theatre Without Audience Pawel Kocambasi. Dokument budou diváci moci zhlédnout 1. den sympozia, ve čtvrtek 25. 6. od 16:30 hodin. 

 

Účastníci sympozia:

Davide Carnevali (Itálie), Pia Janke (Rakousko), Lenka Jungmannová (Česká republika), Teresa Kovacs (Rakousko), Piotr Olkusz (Polsko) a Patrice Pavis (Francie)

 

Zuzana Augustová, Kateřina Bohadlová, Jan Jiřík, Daniela Jobertová, Marcela Magdová, Vít Pokorný, Martina Schlegelová a mnoho dalších

 

Místo konání:
Studio TON Hudební a taneční fakulty AMU
Malostranské náměstí 13, 118 00, Praha 1