VERBÍŘ (Recruit Officer)

George Farquhar

Překlad: Marie Procházková
Žánr: Činohra
Obsazení: 16 mužů, 6 žen

Odehrává se ve Shrewsbury, po vítězné bitvě u Hochstädtu v roce 1704 (válka o španělské dědictví).

Verbíř je považován za poslední mistrovské dílo restaurační komedie - je v něm plno šaramantní elegance a dobrého humoru...Dýchá z něj čistá, čerstvá, k červenání nutící nálada zapadlého venkovského městečka s pohostinností i elegancí.

Čest, povinnost, věrnost, vyzdvihované herojskými postavami do nadoblačných výšin, jsou v komediích strhávány do ostrého světa denní skutečnosti a zesměšňovány jako falešná iluze. Sama láska přestává být nebeská a manželství se stává zhola světským svazkem.

Manželství je totiž chápáno ne jako šťastné uzavření svého milostného dobrodružství, nýbrž spíš jako počátek velkého rizika v životě plném nejen zábav, ale i nástrah a úskoků.

  Text je v elektronické verzi k dispozici v DILIA.