CHRÁNĚNÉ MÍSTO (The Shadow Box, 1975)

Michael Cristofer

Překlad: Marie Procházková
Žánr: Činohra
Obsazení: 4 muži, 4 ženy

Nejlepší hra  roku 1977, získala Tony award a Pulitzerovu cenu. Premiéra se konala 31. března 1977 v Morosco Theatre. Odehrává se ve třech chatkách, skrytých mezi stromy a v indiferentním prostoru tzv. neviditelného Tazatele, který svým postavám vládne hlasem z magnetofonu.

Hra je inspirována lékaři odpozorovanou skutečností, že každý člověk, který je postaven tváří v tvář faktu, že je nevyléčitelně nemocen a musí tedy zemřít, prochází pěti různými stádii duševního rozpoložení: popření, zlost, handrkování, deprese až se nakonec s daným faktem smíří. Tyto stavy mohou trvat různě dlouho, mohou střídat jeden druhý nebo existovat současně. Ale jediná věc trvá přes všechna stádia - a tou je naděje. Autor dává divákům nahlédnout do všech těchto stádií skrze osudy svých tří umírajících protagonistů a jejich rodinných příslušníků či přátel. Navzdory tomuto více než pesimistickému tématu dílo má obecně pozitivistické vyznění.

  Text je v elektronické verzi k dispozici v DILIA.