SHAKESPEARE A CERVANTES (Shakespeare et Cervantes, 2013)

Julien Daillère

Překlad: Linda Dušková
Žánr: činohra
Obsazení: 1 muž, 1 žena

Několikaminutový příběh odehrávající se na okraji lesíka během venčení psů je vtipnou úvahou o tématu identity a sebeklamu.


(je slyšet bečení)
S: Víte určitě, že je to pes?
C. Samozřejmě, že to je pes. Vím naprosto jistě, že to je pes! Ale on to neví. Trvá na tom, že je jehně.


Hra byla přeložena pro první ročník festivalu francouzského divadla v Praze Sněz tu žábu, v jehož rámci byla také 5.3. 2015 uvedena jako scénické čtení ve Venuši ve Švehlovce.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.