NEMNOZÍ A ZLÍ DNOVÉ (Our Few and Evil Days, 2014)

Mark O´Rowe

Překlad: Markéta Polochová
Žánr: Drama
Obsazení: 3 muži, 2 ženy

Zatím poslední O’Rowova hra přináší břitkou, surovou sondu do života jedné středostavovské rodiny. Manželský pár padesátníků – Margaret a Michael – uvítají na začátku hry doma mladšího hosta, Dennise. Teprve postupně z dialogu vyplyne, že Dennis je přítel jejich dcery, jež se ale této seznamovací akce neúčastní.  Zdánlivě bezstarostný hovor naruší až letmá zmínka o jejich synovi – tajemném chlapci, který prý míval své „temné stránky“, v jedenácti letech utekl z domu a beze stopy zmizel. Tak zní alespoň oficiální verze rodičů. Právě tajuplný chlapec se stává ústředním tématem hry – autor postupně poodkrývá jeho osud, přesto Jonathanovo tajemství nikdy úplně neodhalí. Na závěr se alespoň dozvíme, co se stalo oné osudné noci, kdy chlapec „utekl“: poté co se pokusil znásilnit vlastní matku, otec ho zabil. Tím se ale rodina od chlapcova vlivu neodstřihla, jak ukazuje závěrečný výstup hry…

Přestože děj plyne v přítomnosti (de facto v reálném čase pouze s odskoky odpoledne – noc – druhý den), je příběh vyprávěn retrospektivně. Postupně tak odkrýváme jemné vrstvy minulosti: rodinná tajemství, násilnosti, nakonec i vraždu. Přestože je vražda chlapce klíčovým motivem, stává se „pouhou“ pointou, vlastní tragičnost je vedena spíše v přítomném čase než v minulosti a jejích událostech. O’Rowe navíc s chutí své čtenáře/diváky zavádí na falešné stopy, a tak několikrát během hry musí člověk pozměnit předpoklad, ke kterému vedly (jasné) indicie, čímž hra získává jemně detektivní rysy.

Dialogy jsou psány typickým o’rowovským stylem, plné zámlk, přerušení, opakování i nového navázání na započatou, nikdy nedořečenou větu. Mnohé pasáže prostupuje latentní, téměř neznatelná ironie, jiné jsou naopak bez zjevnější příčiny zahaleny temným, tajuplným nádechem (zejména přechody mezi jednotlivými akty). Jak navíc ukázala i britská premiéra v roce 2012, přináší O’Rowova hra zejména výraznou hereckou příležitost pro představitele obou rodičů.

  Text je v elektronické verzi k dispozici v DILIA.