PŘIZNÁNÍ (The Man, 2010)

James Graham

Překlad: Jan Hanzl
Žánr: Interaktivní monodrama
Obsazení: 1 muž, 2 ženské hlasy

Může být ústředním tématem divadelní hry něco tak přízemního, jako je vyplňování daňového přiznání? A může být taková hra vůbec zábavná? Úspěšný mladý britský dramatik James Graham svým Přiznáním dokazuje, že ano. Základem jeho hry je prostý, leč originální nápad: použít „daňové doklady“ jako klíč k vyprávění životního příběhu.

Ben Edwards vyplňuje poprvé daňové přiznání. Probírá se proto účtenkami, jež za celý rok nashromáždil, a snaží se rozhodnout, které výdaje si může odepsat z daní. Každá z účtenek mu zároveň připomene určitou událost nebo situaci, kterou v uplynulém roce zažil. Z původně mechanické účetní operace, jakou je bilancování příjmů a výdajů, se tak rázem stává poměrně intimní a mnohdy bolestné bilancování osobních úspěchů i nezdarů.

Kromě netradičního námětu je hra originální také interaktivností a proměnlivou stavbou. Jednotlivé účtenky totiž Benovi předávají sami diváci, a jeho příběh tak získává při každém představení trochu jinou perspektivu, v závislosti na pořadí, v jakém se k němu účtenky dostávají.

  Text je v elektronické verzi k dispozici v DILIA.