SEN O SNU ANTONÍNA DVOŘÁKA

Josef Hejna

Žánr: výchovně vzdělávací pořad
Obsazení: 2 muži, 1 žena, další

Vzdělávací pořad o životě a díle českého skladatele Antonína Dvořáka s použitím veršů básníků  české básnické moderny konce 19. století. Je koncipován jako fiktivní sen Antonína Dvořáka o setkání se zesnulou Josefinou Kounicovou, rozenou Čermákovou, jeho velkou láskou. Pro inscenování jsou důležití 1 muž a 1 žena, představitelé hlavních postav. Dále předpokládám jednoho muže na recitaci a drobné epizodní vstupy. Text je variabilní, nevylučuji úpravy v textu a posuny na jiné účinkující. Podobně je to s použitou hudbou. Záleží na inscenátorech, jakou použijí a zda půjde o reprodukovaný zpěv, nebo o hudbu živou.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.