Tuček, Jiří (CZ)

 

Narodil se v květnu 1941. Tedy – dá se říci – uprostřed války. Tato skutečnost není v toku jeho života bez významu. Vyrůstal v sociálním prostředí tehdejšího velmi obtížného průměru. V roce 1963 začíná pracovat ve své první redakci hromadného sdělovacího prostředku – tedy, jak se dnes říká, média. Od té doby působil v nejrůznějších denících i časopisech, pracoval pro rozhlas, televizi, byl zaměstnancem tiskové agentury, působil jako tiskový mluvčí.

 

Jiří Tuček vystudoval Akademii múzických umění – obor dokumentární film. Dnes píše především básně a divadelní hry. Inspirací zvláštní síly mu je stále naše hlavní město – Praha. Posledních asi patnáct let však musí neustále překonávat důsledky těžkého zrakového poškození.


Synopse

POUŠŤ A ZRNO PÍSKU

LÉK