MILKOVÁNÍ (Liebelei)

Arthur Schnitzler

Překlad: Zuzana Augustová
Žánr: činohra (hra o třech dějstvích)
Obsazení: 4 muži, 4 ženy

„To je ono, zcela správně! Zotavit se! Rozptýlit! Jedině v tom je hlubší smysl. K rozptýlení tu jsou. Proto jsem odjakživa proti takzvaným zajímavým ženám. Ženy nemají být zajímavé, nýbrž roztomilé. Musíš hledat štěstí tam, kde jsem ho až dosud hledal a nalézal já, kde nehrozí žádné velké scény, žádné nebezpečí, žádné tragické zápletky. Kde začít není nijak složité a skončit žádná katastrofa. Kdy s úsměvem přijímáme první polibek a s láskyplným dojetím se rozcházíme.“

 
Hra, umístěná do tehdejší Vídně, pojednává o čtyřech mladých lidech, kteří se setkají (někteří) za účelem lásky a (někteří) za účelem rozptýlení. Mladí pánové Fric a Teodor se pohybují v centru města. Děvčata Kristýna a Mici pocházejí z předměstí. Mladík Teodor a sladká modistka Mici hledají jen chvilkové rozptýlení. Na rozdíl od nich prožívá Kristýna s Fricem, poručíkem v záloze, první velkou lásku a jiní muži ji nezajímají. Fric ale přijímá výzvu na souboj a umírá v něm – kvůli jiné ženě, femme fatale, kterou skutečně miloval. I dívka Kristýna umírá. Ne z nesnesitelného smutku za milence, ale ze strachu, že tento smutek pomine a nezůstane jí nic: „A za měsíc už neuroním ani slzu, že? – A za půl roku se budu zas smát, co? – A kdy přijde další milenec?“


Drama Milkování mělo premiéru v Burgtheatru 9. října 1895 a Schnitzler se jím definitivně umělecky proslavil.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA. Překlad nově vyšel v publikaci Arthur Schnitzler, Hry 1.