Informace pro autory z oblasti dabingové tvorby

13.9.2018
Informace pro autory z oblasti dabingové tvorby

DILIA se podařilo dojednat s partnerskou slovenskou agenturou LITA vyplácení odměn z kolektivní správy pro autory českého dabingu zahraničních děl odvysílaných na Slovensku.


Konkrétně se jedná o role PŘEKLAD DIALOGŮ, ÚPRAVA DIALOGŮ A REŽIJNÍ ÚPRAVA DIALOGŮ PRO ÚČELY DABINGU. K tomu, abyste mohli dostávat tyto odměny, je však třeba, abyste sami ohlásili vysílání vašich děl na TV kanálech STV1, STV2, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJ TO, JOJ, JOJ PLUS a další, vždy podle roční sledovanosti. 

Výměna dat s LITA je dohodnuta tak, že autoři nahlásí svá díla do DILIA vždy nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku a DILIA pak předá data o ohlášených dílech v dohodnutém formátu LITA. Z LITA budou autoři dostávat odměny opět prostřednictvím DILIA, v rámci rozúčtování odměn od agentury LITA.  

DILIA ve snaze o co největší usnadnění ohlašování vysílání vašich děl připravila pro vás autory/nositele práv možnost hlášení prostřednictvím webového portálu - v záložce „Seznam děl“. Pro evidenci děl vysílaných na výše uvedených slovenských programech klikněte zde.
Pokud dosud nemáte přístup na webový portál nebo máte s evidencí děl vysílaných na Slovensku problémy, ráda vám pomůže:

 

Mgr. Petra Nosková

referentka - zahraničí

266 199 843
noskova@dilia.cz