TOTÁLNÍ VÝPRODEJ (Tout doit disparaître, 2011)

Eric Pessan

Překlad: Lenka Jelenová
Žánr: činohra
Obsazení: variabilní (nejlépe 3 muži, 3 ženy)

 

Potyčka na parkovišti nákupního centra, nedočkavost a téměř patologická touha zákazníků po ukořistění toho nejluxusnějšího zboží v první den slev. To vše vyvolá zmatek a paniku a nezadržitelně vede ke katastrofě. Její rekonstrukce pak probíhá v promluvách přímých svědků a účastníků, v suchých komentářích nezúčastněných odborníků, lékařů a vyšetřovatelů. Na základě tohoto mnohočetného hlasu si pak divák postupně skládá dohromady průběh a okolnosti celého supermarketového neštěstí.

 

Okouzlení konzumem, utrácením a materiálními požitky, jež otupuje mysl, má za následek lhostejnost vůči bolesti druhého, zadlužení a neschopnost smysluplně zpeněžit úspory a reálně zhodnotit svou finanční situaci. To vše jsou aktuální témata, jež kriticky akcentuje hra Erica Pessana z roku 2011, která podává obraz úpadku společnosti, jež rezignovala na vyšší ambice, než je hon za nejvýhodnějším zbožím. Zároveň evokuje jistou bezvýchodnost a je velmi přesvědčivou analýzou davového chování lidí v krizové situaci, v níž se projevuje lidská touha po násilí a destrukci. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.