CHVÍLE PRAVDY (Park Your Car in Harvard Yard)

Israel Horovitz

Překlad: Alexander Jerie
Obsazení: 1 muž, 1 žena, hlas komentátora v rozhlase

Hra současného amerického dramatika, scénáristy a  režiséra, patřícího k nejhranějším americkým autorům především ve Francii, ale i v Anglii a Německu, je mimořádně zdařilou tragikomedií, pojednávající s hlubokým porozuměním o dvou lidských osudech, majících mnoho společného. Starý profesor hudební výchovy a anglického jazyka Jakob Brackish, muž pevných zásad, přijme do své domácnosti čtyřicetiletou hospodyni, která se přihlásila na jeho inzerát. Kathleen Hoganová je prostá žena z chudé irské rodiny, která sice nemá jeho vzdělání, ale je nadaná prostým selským rozumem, kterým chápe mnohem víc, než by se původně zdálo. Obě postavy jsou natolik rozdílné, že se zdá být vyloučeno, že by si ti dva někdy mohli porozumět. Zvláště pak, když se ukáže pravý důvod toho, proč se Kathleen v Brackishově domě objevila. Na světlo světa totiž vychází jedno tajemství za druhým, věci, o kterých si starý pán myslel, že je dávno vzala voda, a které je teď znovu nutno řešit. A přesto přese všechno ty dvě ztracené, opuštěné bytosti k sobě cestu najdou… Chvíle pravdy, kterou v české premiéře uvede v březnu 2006 Divadlo Na Vinohradech (s Dagmar Havlovou a Petrem Kostkou) nabízí možnost hereckého koncertu, při kterém se divák se zatajeným dechem hlasitě směje skrz slzy smutku.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.