FALEŠNÁ NOTA (Fausse note)

Didier Caron

Překlad: Alexander Jerie
Žánr: činohra
Obsazení: 2 muži

MILLER: Roztrhejte tu fotku! (Posune ji směrem k Dinkelovi. Ten se nehýbe) Pane Dinkelbachu, za pár dní budu jmenován šéfem Berlínské filharmonie, a konečně se vrátím do své rodné země; zařídil jsem si nový život, jsem všemi respektován a rozhodně nenechám nikoho ničit to, co jsem si tak dlouho budoval... Roztrhejte tu fotku, jděte domů a navždy zapomeňte na mou existenci.
DINKEL: To je vyloučeno.

Ženevská filharmonie. Šatna mezinárodně uznávaného dirigenta H. P. Millera krátce po skončení jednoho z jeho koncertů. Miller je rozhořčený, orchestr nehrál dobře, už chce jen zavolat své ženě a jít domů. Do šatny za ním ale přijde pan León Dinkel, jeho velký obdivovatel z Belgie, který toho o něm ví snad až podezřele moc. Miller se otravného Dinkela nemůže zbavit. Dinkel nechce za žádnou cenu z šatny odejít. Miller hrozí policií, když ale uvidí starou fotografii, kterou mu Dinkel přinesl, vše se změní. Se starou fotografií do šatny vstoupí Millerova děsivá – a celý život utajovaná – minulost. Kdo je znepokojující pan Dinkel? Co skutečně chce? Kdo z šatny na konci rozhovoru odejde?


Hra Falešná nota nabízí skvělou hereckou příležitost pro dva zralé herce. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.