ZAMILOVANÝ KAFKA (Kafka enamorado, 2013)

Luis Araújo

Překlad: Jiří Kasl
Žánr: činohra
Obsazení: 2 muži, 1 žena


Hra španělského herce, dramatika, režiséra a scénáristy Luise Araúja (Madrid, 1956), která měla premiéru v březnu 2013 na scéně madridského divadla María Guerrero, zachycuje reálný příběh, který skončil dramaticky, když láska mezi Franzem Kafkou a Felicí Bauerovou nemohla dojít naplnění. Felice, na svou dobu velmi moderní žena, prokuristka jedné berlínské obchodní firmy, neustále na služebních cestách, finančně nezávislá, se s Franzem seznámila u Maxe Broda, společného přítele, který Kafku proslavil ve světě. Franz, který byl pod traumatizujícím vlivem otcovské autority a nedokázal se vymanit z vlivu rodiny a svého zaměstnání státního úředníka, se ve své literární tvorbě soustředil na existenciální otázky moderního člověka. Přestože se Felice a Franz do sebe zamilovali, jejich vztah se stal neustálým nedorozuměním, v němž si navzájem způsobovali útrapy, až se po třech postupných zásnubách a rozchodech vzdali plánů na manželství. Kafka dospěl k závěru, že manželský, měšťanský, rodinný a spořádaný život je neslučitelný s jeho uměleckou touhou, a nakonec ho obětoval tím, že "obětoval sám sebe" a napsal monumentální dílo, které je dodnes předmětem vědeckého bádání i zdrojem umělecké inspirace.


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.