MILÁČKU, ZAHRAJEME SI?

Antonín Jiráček

Žánr: komorní komedie
Obsazení: 1 muž, 1 žena


Hra nabízí úsměvný pohled na manželský pár mezi 40-50 lety. Oběma partnerům se stala každodenní vášní hra se šesti kostkami, při které se snaží střídavě hodit postupně 17 figur. Manželé jsou natolik hraví, že se jim hra nezprotiví ani přes stále se opakující výhrady k partnerovi, kterého vnímají jako nesmiřitelného soupeře. Házení kostkami hráči často přerušují kvůli jídlu, pití, malicherným i vážným sporům, v souvislosti se sousedem i pohledem do minulosti, nebo díky telefonátům či hádkám. Nevulgární, nicméně pestrý a originální slovník nadávek však vyznívá jen jako humorný zažitý kolorit hry i společného života. On ctí pravidla a hraje především pro radost ze hry, ona hlavně pro radost z vítězné hry a dokáže operativně překvapit i naivní snahou podvádět. Házení a hádky nabízejí postavám promyšlené akce jak vyzrát na druhého i prostor pro improvizaci herců. Po přestávce o dvacet let starší pár pokračuje v oblíbené hře s nezbytnými přestávkami především pro hádky a vzájemné hašteření. Na to vše během čtyřiceti let soužití manželé nezanevřeli a nepřestal je bavit ani partner. Závěr hry vypovídá o tom, že oba hráči ještě nevystříleli všechen prach a stále mají druhého čím překvapit. Původní dvě verze komedie jsou napsány pro 4 - 6 herců. 


  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.