KATALOG


Díla - divadlo

Zde naleznete synopse přeložených her.

NÁVŠTĚVA

Zdenka Horčicová

aktovka, monodrama

1 žena, 2 němé mužské role

NÁMĚSTÍ SVATÉHO MARKA

Jan Sojka

hořká komedie

2 muži, 2 ženy

NEJVÍC NEJHORŠÍ

Vivienne Franzmann

krátká hra

Překlad: Michal Zahálka

variabilní (4 postavy)

NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA

Jiří Teper

hudební pohádka

variabilní

NEBOŽTÍK

Adam Morkus

groteska

5 mužů

NA SKOK DO POHÁDKY

Eva Schwarzová

pohádka s písničkami pro dětský soubor

8 dětských herců

NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT

Viliam Klimáček

komedie

Překlad: Marie Špalová

4 ženy, 1 muž