Cena Evalda Schorma

6.6.2022
Cena Evalda Schorma

CENA EVALDA SCHORMA - za původní hru, dramatizaci či překlad hry (do češtiny dosud nepřeložené) - je určena pro studenty DAMU, JAMU, FFUK, FFMU, FPF a FFUP.


CENA EVALDA SCHORMA ZA ROK 2021

 1. MÍSTO

 

2. MÍSTO

nebylo uděleno

 

3. MÍSTO


...

Cena Evalda Schorma za rok 2022

za původní hru, dramatizaci či překlad

Cena je určena pro studenty DAMU, JAMU, FFUK, FFMU, FFUP a FPF za původní hru, dramatizaci či překlad.

Uzávěrka nominací: 31. března 2023

Projekty hodnotí komise na základě nominace a cenu spojenou s finanční odměnou uděluje DILIA autorovi (kolektivu). 

Nominována mohou být tato díla:  

             -  původní hra 
             -  překlad hry (do češtiny dosud nepřeložené) 
             -  dramatizace

Dílo může nominovat jakákoli fyzická osoba, zejména však pedagogové a studenti výše uvedených škol a divadelní odborná veřejnost.

Nominace musí obsahovat zdůvodnění, kontakt na nominujícího a nominovaného a samotný text, který je nominován, a musí být doručena jednak v písemné formě na adresu DILIA, Krátkého 143/1, Praha 9, a také e-mailem na adresu spalova@dilia.cz, nejpozději do 31. března 2023.

Hlavní cíle:

Základním cílem je podpora a motivace mladých autorů a překladatelů v jejich autorské práci. Díky Ceně Evalda Schorma se jejich díla mohou dostat do širšího divadelního kontextu, než je samotná akademická půda. Cena Evalda Schorma se během své existence stala vedle Ceny Alfréda Radoka prestižním oceněním, uznávaným nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

Texty oceněné Cenou Evalda Schorma se doposud dočkaly 50 divadelních inscenací (např. Národní divadlo moravskoslezské Ostrava,  Švandovo divadlo, Studio Ypsilon, A studio Rubín, Městské divadlo Zlín, Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami) a desítky rozhlasových inscenací.

Stručná historie:

  • V roce 2001 se DILIA rozhodla aktivně se podílet na rozvoji české dramatické tvorby a jejího následného inscenování formou podpory nastupující generace mladých umělců. Vznikl tak Grant DILIA pro podporu vzniku inscenačních projektů studentů uměleckých škol s důrazem na původní tvorbu. Komisi tvořili zástupci jednotlivých fakult (FFUK, DAMU, JAMU, FFMU a FFPU). Tito zástupci sami nominovali uchazeče o grant ze svých škol, studenti se o grant nemohli sami ucházet bez svolení vedení fakulty.  Komise vybírala z grantem podpořených projektů nejzajímavější inscenaci, která získá Cenu Evalda Schorma, spojenou s finanční odměnou přímo pro tvůrce projektu.
  • Od roku 2005 došlo ke změně zaměření jak Grantu DILIA, tak Ceny Evalda Schorma do současné podoby.

Držitelé Ceny Evalda Schorma:

Cena Evalda Schorma za rok 2020 (udělena v roce 2021)

1. MÍSTO

2. MÍSTO
3. MÍSTO


Cena Evalda Schorma za rok 2019 (udělena v roce 2020)

 1. MÍSTO

2. MÍSTO

3. MÍSTO


Cena Evalda Schorma za rok 2018 (udělena v roce 2019)

1. MÍSTO

nebylo uděleno

2. MÍSTO

3. MÍSTO

nebylo uděleno


Cena Evalda Schorma za rok 2017 (udělena v roce 2018)

 1. místo

2. místo

3. místo

nebylo uděleno

Čestné uznání 


Cena Evalda Schorma za rok 2016 (udělena v roce 2017)

1. místo

2. místo

3. místo

Čestná uznání 


Cena Evalda Schorma za rok 2015 (udělena v roce 2016)

 1. místo

2. místo
3. místo
Čestná uznání

 

Cena Evalda Schorma za rok 2014 (udělena v roce 2015) 

1. místo 

2. místo

3. místo


Cena Evalda Schorma za rok 2013 (udělena v roce 2014) 

1. místo

2. místo

3. místo

 Čestné uznání


Cena Evalda Schorma za rok 2012 (udělena v roce 2013) 

1. místo

2. místo

 3. místo

 Čestné uznání


Cena Evalda Schorma za rok 2011 (udělena v roce 2012)

1. místo

 2. místo

 3. místo

 Čestné uznání

Nominováno 19 autorů a 20 textů, z nichž se do užšího finále dostali všichni ti, kteří byli oceněni.

 

Cena Evalda Schorma za rok 2010 (udělena v roce 2011)

1. místo

neuděleno

2. místo

neuděleno

3. místo

Nominováno 14 autorů, z nichž se do užšího finále dále dostali:

 

Cena Evalda Schorma za rok 2009 (udělena v roce 2010)

 1. místo

2. místo

  • Jekaterina Gazukina (FFUK) za překlad hry Jurije Klavdijeva Anna 

3. místo

Nominováno šestnáct autorů a jejich devatenáct textů, z nichž se do užšího finále dále dostali: 

Cena Evalda Schorma za rok 2008 (udělena v roce 2009)

 1. místo

Nominováno deset autorů, z nichž se do užšího finále dále dostali: 

 

Cena Evalda Schorma za rok 2007 (udělena v roce 2008)

 1. místo

  •  Petr Kolečko (DAMU) za původní hry Láska vole

 Nominováno dvacet čtyři autorů a jejich dvacet pět textů, z nichž se dále do užšího finále dostali:

 

Cena Evalda Schorma za rok 2006 (udělena v roce 2007)

1. místo

Nominováno devatenáct autorů a jejich dvacet textů, z nichž se dále do užšího finále dostali:

 

Cena Evalda Schorma za rok 2005 (udělena v roce 2006)

1. místo