LACHESIS (SUDIČKA)

Marek Soból

Překlad: Irena Lexová
Žánr: monodrama
Obsazení: 1 žena

Současná Lachesis – jinak po antickém vzoru bohyně střežící nit života – je žena staršího věku, Židovka, která přežila historickou hrůzu - holocaust. Stává se symbolem paměti. Vede malou kavárnu v Paříži a naslouchá vyprávění svých hostů. Po otřesné historické zkušenosti sice neopustila Evropu a žije ve Francii, ale pochází z Krakova, kam se občas v létě vracívá. Monodrama mapuje celý její dosavadní život a obzvlášť sugestivně popisuje příhodu, kdy během krakovského, současného židovského hudebního festivalu (Mandala), ona - Lachesis, zahlédne v tančícím davu různé postavy, jež jí asociují dřívější tamní ghetto, které je spojeno s jejím mládím. Dílo dále popisuje současnost, každodenní život, starosti a touhy, příkoří a přání moderního člověka. Samotné jméno hrdinky sugeruje divákovi vědomí, že žijeme v neustálém napětí mezi nahodilými událostmi s nimiž se různě setkáváme, jakož i s jejich nezadržitelností.

 

Monodrama je součástí povídkové sbírky (Moiry, vydané v r. 2005 v Polsku) a je zpracováno poeticky. Metaforický název si autor vypůjčil z antické mytologie, která předkládá Moiry – Sudičky jako bohyně osudu, provázející každého živého tvora, život začínající, plynoucí a končící. Hlavní ideou textu je vysoké mravní gesto. Sám autor o svém díle říká, že je mimo jiné „o vědomí života v jeho běhu, o trpělivé a neuhasínající touze po štěstí.“

 

Světovou premiéru hry připravuje na podzim 2013 Švandovo divadlo v Praze.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.