POHÁDKA O POKLADU LOUPEŽIVÉHO MIKULÁŠE A VÍLE BUBLINCE (2011)

Ondřej Sedláček

Autor hudby: Ondřej Sedláček
Žánr: pohádka
Obsazení: 3 muži, 3 ženy

Krátký pohádkový příběh, částečně podle historických reálií, se odehrává ve středověku, ve východočeské obci Potštejn. Skutečný příběh o loupeživém rytíři Mikuláši z Potštejna a dějiny známé zříceniny hradu jsou základem, na kterém je děj postaven.

 

Pohádkovou rovinu reprezentuje víla Bublinka, která „moderuje“ souboj dobra a zla. Ztělesněním zla je zde loupeživý rytíř, který okrádá pocestné. V našem případě kupce Peregrina (opět reálnou postavu) a jeho rodinu. Do děje však vstoupí postava Zemana Heřmana, který spolu s ostatními loupeživého rytíře přemůže a předá spravedlnosti. Zlo je tedy v duchu „pohádkové“ tradice po zásluze potrestáno…

 

 

Představení je vhodné jak pro nejmenší dětské diváky, tak pro starší i dospělé, kteří jistě ocení názornost, situační i slovní komiku, a v neposlední řadě také živý děj…

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.