Cena Miloslava Švandrlíka

9.3.2018
Cena Miloslava Švandrlíka

Návrhy na udělení ceny lze posílat do 31. 5. 2013


Rada městské části Praha 11 ve spolupráci s Obcí spisovatelů vyhlašuje Cenu Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu českého autora v uplynulém kalendářním
roce 2012.

 

 

 

Pravidla:

 

1)      cena se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého autora uplynulého roku, podle vročení v tiráži,

2)      cenu obdrží autor knihy,

3)      návrhy na udělení Ceny mohou podávat občané a subjekty v ČR s krátkým zdůvodněním nominace do 31. 5. 2013 na Úřad městské části Praha 11, odbor kultury a školství, Ocelíkova 672/1, Praha 4, PSČ 149 41, spolu s výtiskem navrhované publikace, který zůstane v majetku organizátora,

4)      o udělení Ceny rozhoduje pětičlenná porota složená ze dvou zástupců MČ Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů a jednoho nezávislého odborníka. Porota může k posuzování děl přizvat i další odborníky z oblasti literatury s hlasem poradním,

5)      cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem, porota může navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům,

6)      cenu uděluje představitel MČ Praha11 apředstavitel Obce spisovatelů zpravidla na Dnech Prahy 11 či při jiné důstojné příležitosti.