Literární grant DILIA pro rok 2013

9.3.2018
Literární grant DILIA pro rok 2013

Termín podání přihlášek do 28. února!


DILIA

divadelní, literární, audiovizuální agentura, o.s.

 

již podruhé vyhlašuje

Literární grant DILIA

 

Literární grant DILIA je určen českým vydavatelům a nakladatelům. Grantem chce DILIA podpořit knižní vydání dosud nepublikovaného a umělecky ojedinělého/přínosného slovesného díla českého autora.

 

Literární grant DILIA (pro rok 2013) je z poloviny určen Nakladateli k uhrazení části výrobních nákladů za vydání titulu, z poloviny přímo autorovi.  

 

V daném roce je každý nakladatel oprávněn žádat o Literární grant DILIA jen na jedno dílo.

 

Žádost musí obsahovat zdůvodnění výběru díla, synopsi, ukázku v rozsahu 20 normostran a informaci o obchodních podmínkách vydání díla.

 

Žádosti o Literární grant DILIA na daný rok je nutno podat do 28. února. O udělení grantu rozhoduje Správní rada DILIA, která vyhlásí výsledky do 30. dubna.