NÁHLÉ NEŠTĚSTÍ

Daniela Fischerová

Obsazení: 1 muž, 1 žena

Dramatický dialog pro muže a ženu, jejichž osudy, osobní dispozice a postoje jsou inspirovány biblickým Jobem a starořeckou Niobé. Jejich setkání se odehrává za přítomnosti polopropustného zrcadla v psychiatrické léčebně, kde jsou oba pacienty oddělení NN - náhlé neštěstí... Intelektuálně zaměřený divák vychutná celou řadu vrstev tohoto dialogu: konfrontaci dvou náboženských systémů, dvou vyhraněných lidských postojů k "božskému" - pokory a revolty, které se např. v té jakoby reálné rovině promítají do vztahu pacienta k lékaři ("zrcadlu") a nadřazené autoritě vůbec, konfrontaci mužského a ženského principu (v té "nejnižší poloze" je Ona hysterická, labilní narkomanka a On zamindrákovaný, dogmatický slaboch). Otázky po míře našeho podílu na vlastním osudu, o jeho předurčenosti... Paradoxně vyjevují nakonec oba zkoušení stejné poznání, které je sblíží až k symbolickému objetí - svou nejistotu o existenci Boha a zároveň svou touhu po ní.

Text nominovaný na Cenu Nadace Alfréda Radoka 1992.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.