HODINA MEZI PSEM A VLKEM

Daniela Fischerová

Obsazení: 8 mužů, 5 žen, chór

Hra, zakázaná komunistickou cenzurou v roce 1979 po čtvrté repríze, se vrátila na jeviště triumfálně v nastudování nejmladší divadelní generace počátkem roku 1990: Jejím hrdinou je první z prokletých básníků Francois Villon a příběhem jeho celoživotní vnitřní zápas "mezi psem a vlkem", ochočeným životem ve společnosti a osamělým životem individualisty a vnitřně svobodného umělce.

Hra má brechtovský rámec moderního soudního sporu nad Villonem, rekonstrukcí jeho života se dobíráme nikoli řešení, ale dalších a dalších otázek, doplňujících zásadní problém rozporu mezi společností a individualitou, konfliktu ve světě feudální moci - ale i v totalitním systému obzvlášť vyhroceném a ožehavém.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.