ZAPŘENÝ ALBERT ANEB PŘÍBĚH O ŽALU A LŽI

Daniela Fischerová

Žánr: rozhlasová hra
Obsazení: 3 muži, 2 ženy, 2 chlapci

Na prahu rozhodnutí, zda má a může převzít odpovědnost za nový život, za dítě, které se má narodit, hlavní postava - stárnoucí muž - vypráví a komentuje krutý zážitek z vlastního dětství. Za války, jako osmileté dítě, se stal bezděčnou obětí chorobného strachu svého otce z rizik života, z kruté skutečnosti, což ho v dalším životě zatíží pocitem tragické viny. Znovuprožitím traumatizující události, která měla ve válečných podmínkách za následek smrt tří lidí, se dobírá hlubšího a objektivnějšího poznání, oprošťuje se od paralyzujícího vědomí viny a je schopen přijmout rodící se život.

Hra se stala rozhlasovou událostí roku 1988. Pro politické postoje autorky byla vyloučena z účasti na několika rozhlasových soutěžích. V roce 1991 ji odvysílal Westdeutscher Rundfunk v Kolíně nad Rýnem.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.