Sojka, Jan (CZ)

Sojka, Jan

Narozen roku 1973 v Plzni. Básník, prozaik, člen souboru Antidivadlo. Vystudoval bohemistiku a historii. Vydal volnou trilogii próz Podzimní lidé (Votobia, 2006), Rok bez února (Paseka, 2007) a V srpnové žízni (2011). Je autorem básnických sbírek Směr spánku (Weles, 2006, Cena Bohumila Polana) a Oči krále Havrana (Protis, 2009). Rovněž je zastoupen v antologii Na dva západy a sborníku věnovaném L. Kunderovi Bezpodmínečné horizonty.


Synopse

HODINA HISTORIE

HŘBITOVNÍ BYTÍ

ŽENY V (NE)POKOJI

NÁMĚSTÍ SVATÉHO MARKA