JAK DOBRÁK SE STAL KRÁLEM A VYKUK DO PEKLA PŘIŠEL

Jiří M. Šimek

Žánr: pohádka
Obsazení: 5 – 6 mužů, 5 – 7 žen

Pohádka vycházející z klasických pohádkových motivů, kde základním prvkem je boj dobra, představovaného Jeníkem Dobrákem, babičkou-sudičkou a studánkovou vílou, a zla, které ztělesňuje Francek Vykuk, pekelníci a čarodějnice. Vítězí samozřejmě dobro, Jeník se stává králem, zlo je poraženo – Francka odnesou čerti. Druhým motivem je začarování princezny, které čaroděj zamotá jazyk, ale Jeník ji za pomoci kouzelných sil vyléčí. Celá pohádka pak řeší otázku, co je skutečné štěstí.

 

Text vychází vstříc menším souborům. Vše se odehrává v jedné scéně, podle personálních možností souboru text variabilně řeší počet mužských a ženských rolí.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.