HROBNÍK

Jan Kameníček

Žánr: monodrama
Obsazení: 1 muž

Cítím se klidný. Necítím smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny pokusy, a nebylo jich málo, selhaly. Nikoho neviním, s nikým se nepřu. A koho taky vinit? Mého otce, děda, nebo toho prvního z našeho rodu, který vzal do ruky lopatu a vyhloubil hrob? Stalo se, a na tom nelze nic změnit. Jsem hrobník a proti tomu nebojuji. Někdo se narodí s hrbem, kratší nohou, zaječím pyskem, a já jsem hrobník.

Jeho život je ohraničený hřbitovní zdí. Nikdy neopustil svůj rodný hřbitov, své království, které zdědil po svém otci a otci jeho otce. V šesti letech vykopal svůj první hrob pro mrtvou kočku a tehdy se z něho stal muž. Muž zodpovědný, trpělivý, obětavý a vážný. Smířený s osudem celoživotního služebníka s mozolem na palci. Smířený? Tak proč tedy pozval tu dívku do svého domu, do domu svého otce a jeho děda? Muselo mu být jasné, že jednou přijde ta chvíle. Chvíle, kdy ho dívka donutí, aby opustil bezpečí hřbitovních zdí.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.