XIII. APOŠTOL

Vladimír Zajíc

Obsazení: 3 muži, 3 ženy

            Text je montáž z tvorby tří významných ruských autorů, kteří se přihlásili k ideji nové rovnosti lidí – bolševismu a svým životem a tvorbou se podíleli na jeho ustavení. Ovšem k zákonitostem revoluce patří i fakt, že vždy pozře své nejlepší děti, což se stalo i v případě těchto tří osobností.

            Sergej Jesenin, lyrický básník, rozervaný a rozčarovaný ze změn a násilí sovětské společnosti končí svůj život ve třiceti letech, roku 1925. Nejprve si chtěl podřezat žíly, ale nakonec se oběsil.

            Vladimír Majakovskij, avantgardní básník, filmař, výtvarník. Umírá roku 1930 na vrcholu tvůrčích sil, v třiceti sedmi letech, uštván politickými kariéristy v kampani rozpoutané Stalinem. Prostřelil si hlavu sedmiranným Naganem.

            Isaak E. Babel, spisovatel uznávaný i ve světě.  Zatčen roku 1939 stalinskou státní policií NKVD zemřel roku 1941. Neznáme kde a jak. Bylo mu čtyřicet sedm let a zanechal po sobě typ povídky a novelety, které už nikdo v Rusku nepřekonal.

            Tito spisovatelé byli chybujícími lidmi, stejně tak, jako chybujeme my, ale zanechali neskutečné kulturní dědictví. Ale jako muži za své pochybení, za špatný odhad dění, zaplatili životem a ne pouhým převlékáním kabátů, jako mnozí jiní.

            Text XIII. Apoštol je v principu epickou montáží ze života tří básníků a jejich žen, protože ženy, manželky a milenky vždycky nesou tíhu toho, co po mužích zbude (děti, dluhy, tresty), což je i případ partnerek tří ruských bardů. Ženy se musely vyrovnat s tím, co se stalo, a tento text je především jejich vyznáním o tom, co jejich partneři vykonali a jak je ony vnímaly.

            Základní vyjadřovací prostředky tedy budou z arzenálu epického divadla (reference, demonstrování postav a situací, komentování dění, etc.). Dramatické napětí se promítá nejen do vztahu mezi mužem a ženou, ale i do vztahu k tvorbě a vnímání tvorby. Text je rozdělen do tří etap, tří přerušovaných proudů vypovídajících přes tvorbu postav o nich samých. Tři proudy lze chápat jako zrození, žití a smrt postavy.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.