Literární grant DILIA

9.3.2018
Literární grant DILIA

Správní rada DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentury, o.s. letos poprvé vyhlašuje Literární grant


Literární grant DILIA je určen českým vydavatelům a nakladatelům. Grantem chce DILIA podpořit knižní vydání dosud nepublikovaného a umělecky ojedinělého/přínosného slovesného díla českého autora.

Literární grant DILIA (pro rok 2012) je určen k pokrytí autorského honoráře  a uhrazení části výrobní ceny za náklad 1000 výtisků, přičemž celková výše přiznaného grantu může činit až  50% celkových nákladů na vydání díla.

V daném roce je každý nakladatel oprávněn žádat o Literární grant DILIA jen na jedno dílo.

Žádost musí obsahovat zdůvodnění výběru díla, synopsi, ukázku v rozsahu 20 normostran a informace o obchodních podmínkách vydání díla, zejména o době trvání a kvantitativního vymezení licence.

Žádostí o Literární grant DILIA na daný rok je nutno podat do 30. května. O udělení grantu rozhoduje Správní rada DILIA, která vyhlásí výsledky do 30. září.