Gretel Mahoney, Claudia Strachan – Mrs. Mahoney´s Secret War

27.11.2012
Gretel Mahoney, Claudia Strachan – Mrs. Mahoney´s Secret War

Příběh neobyčejné ženy, která vzdorovala nacismuGretel Wachtel (později Mahoney) byla volnomyšlenkářská mladá žena žijící v době, kdy se málokdo odvážil veřejně vystoupit a promluvit vůči režimu. Za svůj kritický komentář nacismu byla poslána na práci do továrny vyrábějící munici. To v ní jen utvrdilo její odhodlání k boji s totalitním režimem. Vzala si také muže, který pomáhal chránit uprchlíky stíhané gestapem. Když ji povolali, aby sloužila Wehrmachtu jako písařka na stroji, byla ve spojení s odpůrci režimu a prostřednictvím šifrovacího stroje Enigma posílala tajné informace odboji. V roce  1945 byla zatčena a následně osvobozena britskou armádou. Po válce se zamilovala do britského důstojníka, který byl ale povolán zpět do Anglie. Osud však jejich cesty znovu svedl dohromady.

 

Gretel Mahoney se narodila v roce 1915 v Německu. Když jí bylo dvacet čtyři let, začala druhá světová válka. V roce 1945 se odstěhovala do Anglie, kde žila až do své smrti v roce 2006.

 

Lektorský výtisk je k dispozici v lietrárním oddělení.