Jiří Zábranský - Koncept efektivního života

6.5.2011
Jiří Zábranský - Koncept efektivního života

Klíč k Vaší seberealizaci a k dosažení Vašich cílů


Kniha KONCEPT EFEKTIVNÍHO ŽIVOTA má ambici dostát příslibu, který nese její samotný název. Největší přínos knihy spočívá v následujících odkazech:

 

• Předkládá praktický a účinný plán, jak co nejefektivněji zúročit vlastní schopnosti.

• Nabízí srozumitelnou odpověď na otázku, jak lze překonat četná omezení, která blokují individuální rozvoj člověka v současné době.

• Automaticky staví čtenáře do role soběstačného člověka, který je za každé situace schopen pozvednout úroveň svého života ve všech směrech.

• Podnětným způsobem doplňuje chybějící, avšak zcela zásadní aspekty obecného vzdělání.

• Popisuje psychologické mechanismy a další související zákonitosti, které mají za všech okolností přímý a trvalý dopad na výsledky v našem životě.

• Je určena každému člověku, který má upřímný zájem zhodnotit své nejsilnější stránky a začít dosahovat výsledků, o které stojí.

 

Jako celek kniha nejen podněcuje zájem čtenáře o individuální vzdělávání v klíčových oblastech, ale nabízí i celou řadu praktických kroků, které ve spojení s revolučními poznatky moderní vědy tvoří hodnotný informační arzenál, potřebný pro úspěšnou realizaci jakéhokoli významného záměru.

 

Lektorský výtisk v elektronické podobě je k dispozici v literárním oddělení.