Kočka za oknem

18.3.2011
Kočka za oknem

Český překlad knihy francouzského spisovatele Gilberta Bordese


 Učitel, později novinář, Gilbert Bordes přednáší na škole v Brive. Autor románů ze současnosti, zejména knihy  La nuit  des hulottes, která obdržela cenu RTL Grand Public v r. 1992, nebo  La Niege fond toujours au printemps. Gilbert Bordes vstoupil i do řad velkých spisovatelů historických románů, a to  svým románem  Freres du diable. Byl odměněn nakladatelskými cenami za svůj román Le Porteur de destins.

Gilbert Bordes je zapáleným znalcem a ctitelem přírody. A v této knize povídek se snaží svůj vztah přenést na čtenáře. Na srdci mu leží skutečnost, že příroda má své vlastní zákony a připlete-li se jim do cesty člověk, obyčejně to končí špatně.   

Antropomorfistická měřítka nelze na život zvířat, volně žijících v přírodě, přikládat. Mnohá z nich jsou predátory, jiná  stojí v potravním řetězci na nižších příčkách, v každém případě jde o nelítostný svět, jehož cílem je přežití. Ale i zvířata mají svou důstojnost, potřebu svobody, schopnost radovat se ze života či tvrdě a do posledního dechu ho bránit. Někdy přilne zvíře k člověku, ale v mnoho případech ani to nedopadne nejlépe.

Bordesovy povídky jsou určeny dospělým, o zvířatech a lidech  vypráví autor  vážné, leckdy groteskní příběhy, v nichž se odráží  bizarnost i tragika lidského života. (I zvířecího, zmařil-li ho neuváženě člověk). V  každé povídce splétá dva paralelní děje: osud  zvířete a lidský psychologický příběh. V některých případech jde o linie, které  se sotva dotknou, někdy mají lidské a zvířecí  příběhy vůči sobě kauzální postavení, jinde jde ve zvířecí historii o metaforu k lidskému jednání.

Gilbert Bordes vypráví ve zkratce, nelíčí popisně události krok za krokem, oprávněně počítá s tím, že střihem dostane příběh větší švih. Také nechává díl práce na čtenáři, který si musí leccos doplnit sám, ale na čtivosti to v žádném případě neubírá. Naopak.  

Zvířata obklopuje příroda, jejíž krásu, mnohdy také ohroženou, Bordes  umí několika málo větami přesvědčivě zachytit a svým příběhům dát tak podmanivý poetický punc.

Povídky jsou prodchnuté citem, čerpají ze světa obyčejných lidí a našich obyčejných evropských zvířat. Jsou přímočaré, ale o to působivější. Čtenáři si je jistě oblíbí a rádi se nechají poučenou  Bordesovou rukou k ohleduplnému  vztahu k přírodě vést.  A také  sami k sobě.

/Helena Slavíková/

Kniha zahrnuje následující povídky: Kočka za oknem, Býk v aréně, Máma Tora, Divočák na dvoře, Lišák uprostřed sváru, Pes, který patřil obryni, Zajíc na cestě, Veverka v oblacích, Pták s modrými křídly, Vánoce jelena desateráka, Poslední lososova šance, Holub, který létal ve své hlavě, Vydra a stará žena

 

Autorky překladu jsou Hana Češková a Helena Slavíková.

Lektorský výtisk v elektronické podobě je k dispozici v literárním oddělení.