Překladatelská dílna DILIA

9.3.2018
Překladatelská dílna DILIA


 

DILIA vypisuje stipendia na Překladatelskou dílnu pro mladé překladatele z polštiny a maďarštiny.

 

V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již posedmé překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům, ať už z řad studentů filologických oborů, či naopak studentů divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty.

Překladatelská dílna DILIA je v letošním roce zaměřena na oblast současné polsky a maďarsky psané dramatiky.

Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů a dramaturgů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na společných setkáních budou moci diskutovat průběh práce s ostatními účastníky dílny.

Účastníci se budou dále podílet na přípravě scénického čtení přeložených textů, a vyzkouší si tak konkrétní práci při realizaci přeloženého textu. Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení nejen představeny všechny přeložené texty, ale proběhne i setkání s některými překládanými autory. Projekt je připravován ve spolupráci s profesionálními divadly, která v případě zájmu uvedou vzniklé překlady i jako řádné inscenace v rámci svého repertoáru.

Všichni účastníci obdrží stipendium. 

  • Termín podání přihlášek: do 26. května 2010 (přihlášku naleznete v příloze článku)
  • Počet míst: 5
  • Výběr účastníků: do 31. května 2010
  • Zahájení dílny: polovina června
  • Odevzdání překladů: do 26. září 2010
  • Scénické čtení nových překladů: listopad 2010

Další informace Vám poskytne Marie Špalová, Divadelní oddělení DILIA (spalova@dilia.cz, tel: 266 199 861).