Elektronické dodávání dokumentů (pro autory)

13.9.2018
Elektronické dodávání dokumentů (pro autory)

DILIA a Národní knihovna ČR uzavřely smlouvu, kterou DILIA poskytuje veřejným knihovnám licenci k užití literárních, vědeckých a dramatických děl tzv. elektronickým dodáváním dokumentů.


„Elektronické dodávání dokumentů“ je služba knihoven, která umožňuje klientu knihovny získat požadovaný dokument na požádání elektronickou cestou, a to výhradně pro účely výzkumu a soukromého studia a za sjednanou autorskou odměnu dle aktuálního sazebníku. Na základě knihovnou poskytnuté elektronické rozmnoženiny si její klient zhotoví finální uživatelskou rozmnoženinu, a to dle jeho volby v elektronické podobě ve formátu netextového souboru nebo v tištěné podobě.

Autoři literárních, vědeckých a dramatických děl jsou v tomto případě DILIA zastupováni ze zákona (§101 odst. 9 písm. f autorského zákona). Pokud si autoři/nositelé práv z jakéhokoli důvodu nepřejí, aby některé jejich dílo, či všechna jejich díla spadala do režimu licencování elektronického dodávání dokumentů podle hromadné smlouvy mezi DILIA a Národní knihovnou, mohou účinky této smlouvy vyloučit pomocí formuláře, který je přiložen na konci tohoto článku.

Odměna za elektronické dodávání dokumentů je na základě hlášení knihoven vyplacena těm autorům/nositelům práv, jejichž díla byla tímto způsobem užita.