Veřejná čtení přes KS pouze pro knihovny

9.3.2018
Veřejná čtení přes KS pouze pro knihovny


V souvislosti s novelou autorského zákona (zák.č. 216/2006) upozorňujeme zejména divadla, že získávání licencí k veřejným čtením prostřednictvím kolektivní správy DILIA je určeno výhradně knihovnám. Proto i nadále uděluje licence divadlům ke čtení dramatických děl divadelní oddělení. Více informací o této problematice naleznete zde.