Autorům/nositelům práv děl vyrobených pro ČST/ČT do konce roku 2000

2.1.2014
Autorům/nositelům práv děl vyrobených pro ČST/ČT do konce roku 2000

Jste autorem/nositelem práv k dílům vyrobených Československou televizí, resp. Českou televizí do 30. 11. 2000?


DILIA vyjednává spravedlivé podmínky ve vztazích mezi ČT a autory/nositeli práv v souvislosti s užitím jejich děl vyrobených pro Československou televizi, resp. Českou televizi do 30. 11. 2000. Jedná se o autory režie, literární složky, kameramany, architekty, kostýmní výtvarníky, choreografy a výtvarníky animovaného filmu.


V případě zájmu autorů/nositelů práv ohledně zastupování v této záležitosti volejte paní Jitku Tomešovou, tel. 266 199 817, e-mail tomesova@dilia.cz nebo paní Evu Suchou, tel. 266 199 871, e-mail sucha@dilia.cz.