Pravidelné registrační listy pro nakladatele

13.12.2010
Pravidelné registrační listy pro nakladatele

Chce-li nakladatel, který se již úspěšně přihlásil u DILIA k evidenci, aby DILIA přihlížela při rozdělování a vyplácení odměn v daném kalendářním roce k jeho nově vydaným doposud nenahlášeným dílům, je povinen:


  • řádně a včas nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který dochází k rozúčtování odměn, tato díla nahlásit DILIA za pomoci formuláře registrační list nakladatele a
  • prokázat, že tato díla v tomto kalendářním roce vydal.
Odměna může být nakladateli v daném kalendářním roce vyplacena s přihlédnutím k nově vydaným dílům v tomto roce pouze v případě,  že  tato díla byla příslušným nositelem práv řádně ohlášena, jak bylo uvedeno výše.  

V případě jakýchkoliv nejasností Vám ochotně pomůže tato pracovnice kolektivní správy práv DILIA, která také přijímá řádně vyplněný výše uvedený formulář:

Eva Drábková
tel.: 266 199 831
e-mail: drabkova@dilia.cz