Jak ohlásit svá díla do evidence kolektivní správy

22.3.2018
Jak ohlásit svá díla do evidence kolektivní správy

V článku naleznete informace o možných způsobech, jak ohlásit svá díla do evidence kolektivní správy.


Odměny inkasované DILIA při výkonu kolektivní správy mohou být autorovi nebo jinému nositeli práv v daném kalendářním roce vyplaceny pouze v případě,  že  autor/nositel práv díla:

  • řádně a včas ohlásí
  • garantuje své autorství (autor), resp. majetková práva k těmto dílům (dědic, jiný nositel práv)

V ohláškách děl je tedy třeba vyplnit veškeré povinné údaje a doručit je do DILIA do 31. prosince kalendářního roku, za který dochází k rozúčtování odměn (tj. např. do 31. 12. 2016 pro rozúčtování odměn inkasovaných DILIA v roce 2016).

Upozorňujeme, že před podáním ohlášek je třeba uzavřít s DILIA smlouvu o zastupování pro oblast kolektivní správy nebo podepsat přihlášku k evidenci do kolektivní správy DILIA.

DILIA umožňuje zaslání ohlášek v elektronické podobě prostřednictvím Internetu. Vyplnění potřebných údajů o dílech a jejich zaslání do DILIA lze provést na webovém portálu DILIA pro autory/nositele práv.

Pro více informací o elektronických ohláškách klikněte zde.

Pro přihlášení na webový portál a vyplnění ohlášek klikněte zde.

Autoři, kteří možnosti vyplnit ohlášky přes Internet využít nechtějí, mohou samozřejmě nadále využít papírových ohlášek DILIA. Jejich formuláře naleznete v části Ke staženi/kolektivní správa/autoři.  

V případě dotazů a nejasností Vám ochotně pomohou:

Alena Novotná (literatura/audio)

tel.: 266 199 815

novotna@dilia.cz  

 

Radka Pacáková (audiovize)

tel.: 266 199 825

pacakova@dilia.cz