Právní oddělení uživatelům

27.2.2019
Právní oddělení uživatelůmPrávní oddělení zastupuje autory a jiné nositele práv a je tak schopno zprostředkovat kontakt mezi autory a uživateli jejich autorských děl, zejména při uzavírání smluv o vytvoření děl a poskytnutí licence k jejich užití a při vedení smírných jednání a uzavírání dohod o narovnání v případech porušení autorských práv.

Uživatelům autorských můžeme nabídnout právní pomoc formou poradenství, odměna DILIA za tuto činnost se řídí dohodnutou hodinovou sazbou. 

Úzce spolupracujeme s advokátní kanceláří Vyskočil, Krošlák a spol. (www.akvk.cz

Právní oddělení dále spravuje databázi agenturně zastupovaných autorů a jejich dědiců - více zde.


právník
Mgr. Hana Felklová, tel.: 266 199 847
e-mail: felklova@dilia.cz


právník
Tomáš Herold, tel.: 266 199 865
e-mail: herold@dilia.cz


právník
Mgr. Helena Pavlíková, tel.: 266 199 816
e-mail: pavlikova@dilia.cz

správa databáze autorů a jejich dědiců a úschova děl
Barbora Chovancová, tel.: 266 199 834
e-mail: chovancova@dilia.cz