Právní oddělení autorům

27.2.2019
Právní oddělení autorůmPrávní oddělení poskytuje právní pomoc autorům a jiným nositelům autorských práv ve vztazích s uživateli děl. Činíme tak formou právních konzultací a zastupování nositelů práv při sjednávání a uzavírání smluv. Úzce spolupracujeme s advokátní kanceláří Vyskočil, Krošlák a spol. Právní oddělení dále spravuje databázi agenturně zastupovaných autorů a jejich dědiců - více.

Jako podpůrný důkaz pro případné spory o autorství nabízíme autorům úschovu a registraci dosud nezveřejněných děl. Informace o úschově naleznete zde.

právník
Mgr. Hana Felklová, tel.: 266 199 847
e-mail: felklova@dilia.cz


právník
Tomáš Herold, tel.: 266 199 865
e-mail: herold@dilia.cz


právník
Mgr. Helena Pavlíková, tel.: 266 199 816
e-mail: pavlikova@dilia.cz

správa databáze autorů a jejich dědiců, úschova děl
Barbora Chovancová, tel.: 266 199 834
e-mail: chovancova@dilia.cz 

 (www.akvk.cz). Další informace o zastupování naleznete zde