Formuláře pro uživatele AVD

25.10.2004
Formuláře pro uživatele AVD

bb


Zpráva pro uživatele: formuláře Žádosti o poskytnutí licencí a Hlášení o vysílání jsou v příloze tohoto článku. Žádáme uživatele, zvláště Českou televizi, Český rozhlas, vydavatele AV a AVD o jejich vyplňování.
k disposici je i další formulář Vyúčtování prodeje, který usnadní práci vydavatelům AV a AVD.