Mediální oddělení

25.10.2004
Mediální oddělení

 


Poskytuje služby pro uživatele i majitele autorských práv pro zprostředkování autorských práv, v oblasti literárních děl, pro rozhlasové i televizní vysílání, reklamu, film, audio, DVD, VHS, atd. Z hlediska rozsahu služeb oddělení médií nabízí zajišťování autorizace jak domácí, tak i v zahraničí, především na evropském a americkém teritoriu. Služby pro autory, nositele autorských práv a uživatele zajištuje:

užití v České republice:
vedoucí oddělení
Jiřina Koudeláková tel.: 266199816 fax: 283891588
e-mail: koudelakova@dilia.cz

užití audio a audiovizuálních děl v zahraničí a zahraničních autorů v České republice:
referent
Daniel Jäger, tel.: 266199848 fax: 283891588
e-mail: jager@dilia.cz

užití audiovizuálních děl vyrobených pro ČST do 31.12.1992 
referent
Eva Suchá, tel.: 266199871 fax: 283891588
e-mail: sucha@dilia.cz
 
užití audio a audiovizuálních děl v České republice:
referent
Jitka Tomešová, tel.: 266199817 fax: 283891588
e-mail: tomesova@dilia.cz