Divadelní oddělení - pro uživatele

9.3.2018
Divadelní oddělení - pro uživatele


Poskytujeme informace o smluvních podmínkách pro uvádění chráněných děl českých i zahraničních autorů. Naše služby využívají nejen „profesionální“ divadla a divadelní agentury, ale i amatérské soubory, umělecké školy a divadelním společnosti. Po stránce autorsko-právní zajišťujeme: licence na chráněná díla českých a zahraničních autorů tuzemské i zahraniční divadelní festivaly zájezdy českých divadel do zahraničí hostování zahraničních souborů v ČR. Vedoucí odd. a referent pro zahraničí Věra Zárubová tel.: 283 890 597 e-mail: zarubova@dilia.cz       referenti pro zahraničí Mgr. Jana Jaklová tel.: 283 890 594 e-mail: jaklova@dilia.cz   Martin Vavroušek tel.: 283 890 594 e-mail: vavrousek@dilia.cz     referenti pro tuzemsko Vlasta Štillerová tel.: 266 199 826 e-mail: stillerova@dilia.cz   Marcela Šedivá tel.: 266 199 827 e-mail: sediva@dilia.cz     Jana Marešová tel.: 266 199 845 e-mail: maresova@dilia.cz