Hudební oddělení

9.3.2018
Hudební oddělení


Hudební oddělení vydává a pronajímá notové materiály, především k hudebně-dramatickým dílům. Poskytuje je za účelem:   •  živého provozování díla nebo jeho části výkonnými umělci; •  rozhlasového nebo televizního vysílání živě provozovaného díla nebo části; •  pořízení zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu díla nebo jeho části výhradně pro účely jeho veřejného provozování z takto pořízeného záznamu; •  pořízení zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu díla nebo jeho části výhradně pro účely jeho rozhlasového nebo televizního vysílání a dále rozhlasového resp. televizního vysílání z takového záznamu; • pořízení zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu díla výhradně pro účely zhotovení zvukových resp. zvukově-obrazových rozmnoženin a jejich rozšiřování.   Podáváme informace o notových materiálech a o podmínkách jejich nájmu, s klienty v tuzemsku i v zahraničí uzavíráme na základě objednávky příslušné smlouvy o pronájmu notového materiálu a jeho užití. Poskytujeme služby uživatelům a majitelům autorských práv v oblasti vysílání a záznamu hudebně-dramatických děl; u děl scénicky předváděných – v případě trvání autorskoprávní ochrany kterékoli složky díla – je třeba zvláštního oprávnění, jež smluvně zprostředkovává divadelní oddělení DILIA.   Zastupujeme a zprostředkováváme rovněž notové materiály mnoha zahraničních partnerů, případně jiných tuzemských vlastníků.   vedoucí oddělení Zdeněk Harvánek tel.: 266 199 876 nebo fax: 266 199 876 e-mail: harvanek@dilia.cz        referenti: Pavel Chabr
tel.: 266 199 836

e-mail: chabr@dilia.cz

Ondřej Šárek

tel.: 266 199 860

e-mail: sarek@dilia.cz

 

archivář:
Zdeněk Petřík
tel.: 266 199 860

e-mail: petrik@dilia.cz