Literární oddělení - informace pro autory

13.10.2004
Literární oddělení - informace pro autory


Literární oddělení zajišťuje práva pro knižní užití autorských děl z oblasti beletrie, vědecké a naučné literatury, dětské literatury a knižní ilustrace. Jeho vizitkou jsou dlouholeté zkušenosti, jazyková vybavenost, znalost prostředí, know-how, tradice, pevné kontakty na domácím i světovém knižním trhu. Spolupráce s DILIA je v mnoha ohledech výhodná pro české autory, kteří se mohou spolehnout na její odbornost při uzavírání smluv.

Literární oddělení

zastupuje české autory, včetně autorů překladu, nebo jejich dědice pro knižní či časopisecké užití autorských děl v tuzemsku a zahraničí, poskytuje českým autorům, včetně autorů překladu, nebo jejim dědicům smluvní servis, který zahrnuje sjednání smluvních podmínek, vyhotovení smlouvy, inkaso honorářů, včetně případných urgencí, vymáhání platby a právní záštity, na základě smlouvy zajišťuje doručení autorských výtisků na adresu autorů nebo jejich dědiců. vedoucí oddělení
Jana Kupilíková, tel/fax: 283 890 598
e-mail: kupilikova@dilia.cz

smluvní referent
Jan Jiřík, tel/fax: 266 199 841
e-mail: jirik@dilia.cz