HRY O MARII

Bohuslav Martinů (1890 - 1959)

Cyklus 4 her
I. PANNY MOUDRÉ A PANNY POŠETILÉ - Drama o 1 jednání
II. MARIKEN Z NIMÉGUE - Mirakl o 1 jednání
III. NAROZENÍ PÁNĚ - Pastorale o 1 jednání
IV. SESTRA PASKALINA - Legenda o 1 jednáníLibreto:
I. Vítězslav Nezval podle starofrancouzské liturgické hry z 12. stol.
II. Hénri Ghéon podle vlámské balady, český překlad Vilém Závada
III. texty lidových vánočních moravských balad
IV. Julius Zeyer a skladatel


2,2,2,2; 4,2,3,1; tp, bat; xil; pno; archi;
dietro la sc.: tp, arm, archi.