MUDRCI A BLOUDI

Ilja Hurník (1922 - 2013)

Opera o 3 obrazechLibreto: skladatel
podle chasidské pověsti a povídky Anatola France

2,2,2,2; 2,2,3,0; tp,bat,cel; arp,pno; archi