MANON

Jindřich Brabec (1933 - 2001)

Balet o 9 obrazechLibreto: Jiří Blažek na motivy románu Abbé Antoine-Françoise Prévosta


2,1,2,2; 3,3,3,0; tp,bat; arp,chit,chit b,polysynt; archi